Navigácia

Kontakt

 • Škola umeleckého priemyslu Trenčín
  Staničná 8
 • +421 32 650 57 11
  +421 32 650 57 26
Nedeľa 14. 8. 2022

Statistics

Počet návštev: 8332249

Novinky

 • LEGENDA

  Test :

  1 = vyhovel

  0 = nevyhovel

  Výsledok:

  1. spĺňa podmienky (áno) – prijatý
  2. spĺňa podmienky (áno) – neprijatý = boli prijatí žiaci s vyšším počtom dosiahnutých bodov
  3. nespĺňa podmienky (nie) – neprijatý = nesplnil kritériá (nevyhovel v teste alebo vykonal talentovú skúšku neúspešne – menej ako 20 bodov za každú úlohu)
 • Podľa podmienok štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR platného od 01.09.2008

  Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne organizuje krajinárske kurzy pre všetky študijné odbory druhého ročníka v Tábore Podvišňové – Hrubá Strana nasledovne:

  1. termín: 09.05. – 13.05. 2022 (58 -1 = 57 žiakov)

  trieda: II.F/A, II.O/S, II.I/E

  pedagogický dozor: Mgr. Pavol Obst (09. - 11.05.)

  Mgr. Dušan Paulo (11. – 13.05.)

  Mgr. art. Kristína Hroznová,

  Mgr. art. Petra Pršová,

  Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová (09. - 11.05.)

 • ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP V TRENČÍNE

  Pozývame Vás na členskú schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín, ktorá sa uskutoční
  dňa 28. apríla 2022 (vo štvrtok) o 17,00 hod.

  Program:

  1. Prezentácia rodičov vo vestibule školy.

  2. Triedne schôdze v kmeňových triedach.

  3. Zasadanie Rady rodičov Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín (zástupcov tried) v KFM na prízemí, č. d. 65.

  Prosíme rodičov, aby pri návšteve školy dodržiavali aktuálne platné protipandemické opatrenia.

  PaedDr. Ivan Štefka Iveta van Wingerden

 • Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu, ktorá sa zlepšuje zatiaľ len pozvoľna, sa plánovaný školský výlet do Francúzska, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 25.6. – 30.6.2021 prekladá na 24.6. – 29.6.2022. Hotely, na ktorých sme mali byť ubytovaní, akceptujú zmenu termínu a presúvajú zaplatenú zálohu na jún 2022. Účastníkov z radov štvrtákov budú kontaktovať ich triedne učiteľky Ing. Gulánová a Ing. Gagová, študentky zo 4.IE Ing. Mgr. Šupáková. V prípade nejasností alebo prípadných otázok z nižších ročníkov, kontaktujte triednu učiteľku Mgr. Balažovjechovú a ostatní Ing. Mgr. Šupákovú.

 • Náhle búšenie srdca, neraz v úplnom kľude a "bez príčiny", nepríjemný studený pot a pocit slabosti , sťažené dýchanie, tŕpnutie končatín, vykrivenie úst, pocit trnutia polovice tváre, "hrča v krku", kŕče v žalúdku, bruchu, hnačky...strach z toho, že "sa mi niečo stane".

Novinky

Kontakt

 • Škola umeleckého priemyslu Trenčín
  Staničná 8
 • +421 32 650 57 11
  +421 32 650 57 26

Fotogaléria