Navigácia

Kontakt

 • Škola umeleckého priemyslu Trenčín
  Staničná 8, 911 05 Trenčín
 • +421 32 650 57 11
  +421 32 650 57 26
Štvrtok 4. 3. 2021

Statistics

Počet návštev: 7270016

Novinky

 • Združenie rodičov pri Škole umeleckého priemyslu Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2020. Veríme v ďalšie pokračovanie spolupráce a vopred vám ďakujeme za príspevky, ktoré nášmu združeniu poukážete. Potrebné tlačivá na poukázanie 2% nájdete na stránke školy a na edu page (vpravo hore 2% dane).

  S úctou Iveta van Wingerden,
  predseda Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín

 • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 3.2.2021 a povolenia RÚVZ Trenčín pokračuje výučba štvrtého ročníka ŠUP Trenčín od 8.2.2021 prezenčnou formou pre žiakov, ktorí nie sú ubytovaní na Školskom internáte Staničná 6, Trenčín. Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je test s negatívnym výsledkomna COVID-19 plnoletého žiaka a učiteľa, nie starší ako 7 dní.

  Vedenie ŠUP Trenčín v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Celestíny Šimurkovej v Trenčíne zabezpečilo testovanie AT na COVID-19, ktoré sa uskutoční v sobotu 6.2.2021 v priestoroch Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej na Veľkomoravskej ulici 2161/14 v Trenčíne.

 • I.D/K, 5 žiakov
  Behanová Lesana 1,214
  Hazuchová Hana 1,286
  Kláseková Natália 1,286
  Sabotová Monika 1,357
  Tichá Liliana Miriam 1,357

  I.F/A, 6 žiakov
  Adamíková Alexandra 1,071
  Kysučanová Sabina 1,286
  Mačicová Adriána 1,071
  Solíková Barbora 1,143
  Stanková Katarína 1,000
  Zvolenská Katarína 1,500

  I.G/P, 1 žiak
  Panenková Kristína 1,214

  I.I/E, 2 žiaci
  Bučková Lea 1,429
  Molnárová Olívia 1,133

  I.O/S, 8 žiakov
  Beblová Klaudia 1,333
  Benková Dom inika 1,400
  Bobeková Klára 1,000
  Bujková Barbora 1,200
  Nováková Lívia 1,333
  Rosinová Aneta 1,400

  Scharbertová Sophia 1,333
  Valeková Zuzana 1,133

 • Pochvaly riaditeľom školy za súťaže sú udelené:

  Vladimíra Mizeráková, IV.F/A - za 3. miesto v celoslovenskej súťaži Horyzonty v kategórii fotografia

  Martina Bernáthová, II.D/K - za 1. miesto v školskom kole a 2. miesto v okresnom kole olympiády ANJ

  Peter Danek, IV.G/V/P – za hlavnú cenu na výstave Autolinea/archeDIZAJN/ pro FUTURIO a za dva roky zúčastňovania sa výstav

  Martin Páleník, IV.G/V/P - za čestné uznanie na výstave Autolinea/archeDIZAJN/ pro FUTURIO a za dva roky zúčastňovania sa výstav

 • Aj keď nikto z nás 12.októbra minulého roka netušil, dokedy sa budeme musieť dištančne vzdelávať v domácom prostredí bez možnosti priameho kontaktu, bez spontánnych odpovedí na vaše otázky a žiaľ aj bez vašich spolužiakov, kamarátov – predsa sú medzi nami žiaci, ktorí nedovolia objektívnym okolnostiam negatívne zasiahnuť do ich štúdia. Napriek všetkým obmedzeniam, ktoré nám komplikujú život a sťažujú podmienky v dosahovaní našich cieľov – CHCEM ÚPRIMNE VZDAŤ HOLD všetkým vyznamenaným žiakom za ich vynikajúci prospech v tejto neľahkej dobe ako aj všetkým žiakom, ktorí dosiahli krásne úspechy v rôznych on-line súťažiach. Moje poďakovanie samozrejme patrí aj všetkým rodičom, ktorí svoje deti v ich snahe srdečne podporujú podmienkami, ktoré pre nich vytvárajú ako aj rešpektom a obetavou láskou. S úctou sa chcem poďakovať taktiež mojim kolegom za ich neoceniteľnú pomoc, ktorú musia vynaložiť, pretože sa na dosiahnutých úspechoch podieľali nemalým podielom.

 • Náhle búšenie srdca, neraz v úplnom kľude a "bez príčiny", nepríjemný studený pot a pocit slabosti , sťažené dýchanie, tŕpnutie končatín, vykrivenie úst, pocit trnutia polovice tváre, "hrča v krku", kŕče v žalúdku, bruchu, hnačky...strach z toho, že "sa mi niečo stane".

 • Na základe zisteného záujmu (prostredníctvom hlasovania zo dňa 17. – 18.12.2020) o prezenčnú formu vyučovania od 11.1.2021 vedenie ŠUP Trenčín pripravuje všetky potrebné kroky v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR. Úspešný návrat je podmienený 7-dňovým kĺzavým mediánom a testom s negatívnym výsledkom na COVID-19 všetkých učiteľov, žiakov a v prípade neplnoletých žiakov aj jedného zákonného zástupcu. Žiaci, ubytovaní v Školskom internáte, Staničná 6 sú povinní sledovať webovú stránku Školského internátu, nakoľko budú testovaní na tomto internáte. ŠUP Trenčín upozorňuje, že TSK plánuje hromadné testovanie iba pre žiakov škôl a školských zariadení v jeho pôsobnosti - zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov sa môžu dať testovať na COVID-19 vo verejných odberných miestach. Z toho dôvodu doporučujeme rodičom objednať sa na bezplatne otestovanie v dostatočnom predstihu.

Novinky

Kontakt

 • Škola umeleckého priemyslu Trenčín
  Staničná 8, 911 05 Trenčín
 • +421 32 650 57 11
  +421 32 650 57 26

Fotogaléria